Hãy cẩn thận khi cầm xe không giấy tờ – dễ thành tội phạm

Cầm xe không giấy tờ là một bài toán đau đầu của các chủ tiệm cầm đồ, đòi hỏi họ phải tinh tường về luật pháp cũng như việc phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao xe lại không có giấy tờ. Có rất nhiều nguyên nhân như: mất trộm giấy tờ, giấy tờ cầm …