Mở dịch vụ tiệm cầm đồ thì cần gì? bao nhiêu tiền?

Mở tiệm cầm đồ cần giấy tờ gì? cần bao nhiêu vốn? đây là câu hỏi mà lúc khởi nghiệm thì Chovayhanoi.com cũng rất băn khoăn, chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm muốn mở dịch vụ cầm đồ như sau.

Xem thêm>> Cầm đồ là gì?

MỞ TIỆM CẦM ĐỒ CẦN GIẤY TỜ GÌ

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự cho nên chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Cụ thể cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải áp ứng các điều kiện về an ninh trật tự quy định tại điều 7 và điều 9, nghị định này, cụ thể như sau:

1. Mở tiệm cầm đồ cần những thủ tục gì?

Căn cứ theo quy định của pháp luật việt nam tại Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, cần đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự cho nên chủ cửa hàng kinh doanh hay cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo những điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật, nếu các bạn muốn mở dịch vụ cầm đồ thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Người đứng tên kinh doanh: lý lịch phải rõ ràng

– Có biên bản kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp những cơ sở nằm trong các tòa nhà được thiết kế thì phải có sự phê duyệt về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền).

Điều 9. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ
Ngoài điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định này, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng điều kiện sau đây:

Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải là người có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký đặt địa điểm hoạt động kinh doanh và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.”

Căn cứ theo nghị định 96/2016/NĐ-CP trên, cần tiến hành đăng ký kinh doanh và xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự áp dụng chung đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Để thành lập cở sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, trước hết phải tiến hành đăng ký kinh doanh. Chủ cơ sở có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập hộ kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ

– Cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp làm một bộ hồ sơ gửi lên phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

+ Dự thảo điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).

+ Kèm theo các giấy tờ trên là bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của mỗi thành viên.

– Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

+ Thành lập hộ kinh doanh dịch vụ cầm đồ

– Cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Thời gian: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Bên cạnh đó bạn phải đảm bảo an ninh các điều kiện về an ninh trật tự trong suốt quá trình kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chấp hành nghiêm túc các quy định về vệ sinh môi trường không nằm trong khu vực mà pháp luật cấm hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi xin trích dẫn thông tư hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ như sau:

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 13 /1999/TT-BTM
NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 HUỚNG DẪN KINH DOANH
DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

Thi hành Nghị định của Chính phủ số 11/1999/ NĐ-CP ngày 03- 3- 1999 “Về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện”, sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể về kinh doanh Dịch vụ cầm đồ, như sau:

I- PHẠM VI ÁP DỤNG

1- Kinh doanh Dịch vụ cầm đồ quy định tại Thông tư này là việc thương nhân cho khách hàng vay tiền và nhận giữ hàng hoá hoặc tài sản của khách hàng để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cầm đồ.

Hàng hoá, tài sản dùng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng cầm đồ gọi là hàng hoá, tài sản cầm đồ.

Khách hàng trong dịch vụ này có thể là người sản xuất, kinh doanh hoặc là người tiêu dùng.

2- Thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ phải có đủ các điều kiện và phải thực hiện đúng các quy định tại Thông tư này.

3- Việc sử dụng hàng hoá, tài sản để cầm đồ trong phạm vi Thông tư này theo quy định sau:

3.1- Hàng hoá, tài sản được sử dụng để cầm đồ:

– Phải là động sản, có giá trị mua bán, trao đổi thuộc quyền sở hữu hợp pháp của khách hàng.

– Nếu hàng hoá, tài sản thuộc sở hữu của người thứ ba, phải có giấy ủy quyền hợp pháp của người này cho khách hàng.

– Nếu hàng hoá, tài sản thuộc sở hữu chung của nhiều người, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp của các đồng sở hữu cho khách hàng.

3.2- Hàng hoá, tài sản không được sử dụng để cầm đồ:

– Hàng hoá, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

– Bất động sản và các giấy tờ liên quan đến bất động sản.

– Hàng hoá thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh, cấm lưu hành hoặc cấm sử dụng.

– Hàng hoá, tài sản đang só sự tranh chấp quyền sở hữu.

– Hàng hoá, tài sản đang bị tạm giữ, niêm phong, phong toả theo các quy định của pháp luật.

– Hàng hoá, tài sản đang được thế chấp, bảo lãnh, cầm cố cho nơi khác.

II- ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ VÀ
CÁC QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

1- Điều kiện kinh doanh Dịch vụ cầm đồ:

1.1- Phải là thương nhân có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó nội dung kinh doanh có ghi Dịch vụ cầm đồ.

1.2- Phải có cửa hàng, cửa hiệu cố định địa chỉ rõ ràng; có kho cất giữ, bảo quản an toàn hàng hoá, tài sản cầm đồ đảm bảo chống được hư hỏng, mất mát trong thời gian lưu giữ.

2- Mức tiền cho vay: Do hai bên thoả thuận, tối đa không quá 80 % giá trị của hàng hoá, tài sản cầm đồ tính theo giá thị trường tại thời điểm ký hợp đồng cầm đồ.

3- Lãi suất vay ( bao gồm cả chi phí bảo quản, cất giữ hàng hoá, tài sản cầm đồ): Do hai bên thoả thuận, tối đa không quá 3%/ tháng. Trường hợp cho vay dưới 10 ngày, lãi suất tối đa không quá 0,3 %/ ngày.

4- Các giao dịch cầm đồ phải lập hợp đồng và được gọi là Hợp đồng cầm đồ.

Hợp đồng cầm đồ được lập theo quy định của pháp luật đối với hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự tuỳ theo đối tượng khách hàng là người sản xuất, kinh doanh hoặc là người tiêu dùng. Đối với những hợp đồng cầm đồ trong đó hàng hoá, tài sản cầm đồ có giá trị trên 500.000 đồng thì ngoài các nội dung theo quy định chung còn phải có các nội dung sau:

4.1- Về hàng hoá, tài sản cầm đồ phải ghi rõ:

– Tên, chủng loại, nhãn mác, ký hiệu, số hiệu.

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy đăng ký lưu hành nếu pháp luật có quy định đối với hàng hoá, tài sản đó.

– Chất lượng, tình trạng và giá trị tại thời điểm ký hợp đồng.

4.2- Số tiền vay đã được thoả thuận theo quy định tại Khoản 2 trên đây.

4.3- Lãi suất đã được thoả thuận theo quy định tại Khoản 3 trên đây.

4.4- Thời hạn cầm đồ và phương thức thanh toán.

4.5-Việc xử lý hàng hoá, tài sản cầm đồ khi thanh lý hợp đồng.

4.6-Các cam kết khác do hai bên thoả thuận.

5- Hợp đồng cầm đồ được chấm dứt và thanh lý trong các trường hợp sau:

5.1- Hết thời hạn ghi trong hợp đồng mà các bên không thoả thuận gia hạn hợp đồng theo quy định cuả pháp luật và khách hàng thanh toán đầy đủ số tiền vay và lãi phát sinh.

5.2- Khách hàng đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ghi trong hợp đồng và thanh toán đầy đủ số tiền vay và lãi phát sinh đến thời điểm đề nghị chấm dứt hợp đồng.

5.3- Hàng hoá, tài sản cầm đồ đã được xử lý theo quy định tại Khoản 8 của Mục này.

6- Thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự ; đối với hợp đồng cầm đồ một số điểm cụ thể được quy định như sau:

6.1- Có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng và xử lý hàng hoá, tài sản cầm đồ theo quy định tại Khoản 8 dưới đây trong các trường hợp: khách hàng chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế theo quy định của pháp luật hoặc người thừa kế từ chối tiếp tục thực hiện hợp đồng bằng văn bản.

6.2- Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn hàng hoá, tài sản cầm đồ của khách hàng ; không được bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, tặng, thế chấp, sử dụng, trừ trường hợp trong Hợp đồng cầm đồ có sự thỏa thuận khác.

6.3- Phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng nếu làm mất, hư hỏng hàng hoá, tài sản cầm đồ của khách hàng theo quy định của pháp luật.

7- Khách hàng có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự ; đối với hợp đồng cầm đồ một số điểm cụ thể được quy định như sau:

7.1- Có quyền đề nghị chấm dứt hợp đồng cầm đồ trước thời hạn do không còn nhu cầu vay tiền hoặc do thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ vi phạm hợp đồng.

7.2- Thanh toán đầy đủ tiền vay và lãi phát sinh khi chấm dứt hợp đồng trong mọi trường hợp.

8- Thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ được quyền bán hàng hoá, tài sản cầm đồ để thu hồi vốn trong các trường hợp sau:

8.1- Chưa hết thời hạn thời hạn ghi trong hợp đồng, nhưng khách hàng không có khả năng thanh toán nợ và đề nghị bán hàng hàng hoá, tài sản cầm đồ.

8.2- Quá 5 ngày kể từ ngày hết thời hạn ghi trong hợp đồng hoặc thời hạn đã được gia hạn thêm mà khách hàng không thanh toán được nợ.

8.3- Khách hàng bị chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế hoặc được uỷ quyền tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.

9- Việc bán hàng hoá, tài sản cầm đồ đối với hàng hoá, tài sản có giá trị từ trên 500.000 đồng phải thực hiện bằng hình thức bán đấu giá công khai theo quy định của pháp luật.

10- Tiền thu được từ việc bán hàng hoá, tài sản cầm đồ được xử lý theo thứ tự ưu tiên như sau:

10.1- Bù đắp các chi phí tổ chức bán hàng hoá, tài sản cầm đồ.

10.2- Trả tiền vay (gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng) cho thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ.

10.3- Phần còn lại phải trả cho khách hàng, trường hợp không có người nhận thì phải xử lý theo quy định của pháp luật.

10.4- Trường hợp số tiền thu được không đủ thanh toán tiền vay thì khách hàng phải trả tiếp phần còn thiếu hoặc thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

11- Các quy định đối với cửa hàng, cửa hiệu cầm đồ:

11.1- Cửa hàng, cửa hiệu cầm đồ phải có bảng niêm yết rõ ràng hàng hoá, tài sản cầm đồ, tỷ lệ tiền vay, lãi suấttheo quy định tại các Khoản 1- Mục I, Khoản 2 và 3 – Mục II của Thông tư này.

11.2- Không được giao dịch cầm đồ với khách hàng là người không có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

11.3- Không được nhận cầm đồ đối với hàng hoá, tài sản không rõ nguồn gốc. Khi có nghi ngờ hàng hoá, tài sản do phạm tội mà có phải kịp thời thông báo với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý.

III – XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ vi phạm các quy định của Thông tư này tuỳ theo mức độ vi phạm bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2- Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư Liên Bộ số 02 TT/LB ngày 2-10-1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh Dịch vụ cầm đồ.

3- Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra thương nhân kinh doanh Dịch vụ cầm đồ trên địa bàn, xử lý kịp thời các vi phạm Thông tư này theo quy định của pháp luật.

mở tiệm cầm đồ cần giấy tờ gì

3. Mở tiệm cầm đồ cần bao nhiêu vốn?

Bên cạnh đó việc kinh doanh cầm đồ phải đảm bảo được tính hợp pháp của những tài sản cầm cố, tài sản cầm cố phải chính chủ và có lí lịch rõ ràng để tránh các trường hợp tiêu thụ phải tài sản gian do trộm cắp mà có. Tiệm cầm đồ kinh doanh thuận lợi hay không còn phụ thuộc vào chủ hộ, người mở tiệm phải có con mắt tinh tường, khả năng am hiểu rộng, bởi vì thực tế hiện nay có rất nhiều món hàng hiệu làm giả tinh vi, chúng có thể giống đến 90% hàng thật, nếu không có  kinh nghiệm thì chủ cầm đồ dễ dàng bị đối tượng xấu lợi dụng.

Để trả lời câu hỏi “Mở tiệm cầm đồ cần bao nhiêu vốn thì chúng ta xem khả năng của chúng ta thế nào, nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi hộ kinh doanh, đối với những chủ hộ có tiềm lực kinh tế mạnh có thể cầm cố những món đồ đắt tiền như xe hơi, xe máy. Để mở một tiệm làm dịch vụ cầm đồ tại Hà Nội yêu cầu đầu tiên là người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải cho lý lịch rõ ràng không phạm pháp, đã là thành niên  và làm chủ được hành vi dân sự, điều thứ hai cũng không kém phần quan trọng chính là phải có giấy phép đăng ký kinh doanh do cơ quan thẩm quyền cấp.

Với hình thức kinh doanh kiểu “một vốn bốn lời” như thế, không ít người đã cầm cố nhà cửa làm vốn để kiếm lời nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc kinh doanh cũng suôn sẻ. Trong trường hợp chủ hộ vốn ít có thể làm ăn theo kiểu “ cò non” , thông thường chỉ với 300 triệu thì có thể sẽ mở được một tiệm cầm đồ, bởi vì số tiền này sẽ xoay vòng liên tục.  Lãi suất cầm đồ do hai bên thỏa thuận lẫn nhau, tuy nhiên thông thường vẫn do bên tiệm cầm đồ ấn định, vì những người cầm đồ thường là người gặp khó khăn về kinh tế, muốn có tiền ngay nên cũng dễ dàng chấp nhận.

Xin trích dẫn một bài viết về thủ tục mở tiệm cầm đồ cần giấy tờ gì như sau:

Bước 1: Đăng ký hộ kinh doanh kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện. Hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

+ Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh

+ Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh

Bước 2: Khi đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( sau 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ) bạn cần xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự tại cơ quan công an cấp huyện. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

+ Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Bản sao biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy

+ Bản khai lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Thời hạn cấp: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ngoài các tránh nhiệm chung của chủ hộ kinh doanh, chủ tiệm cầm đồ cần:

– Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân khác có dán ảnh do cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinh doanh.

– Lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.

– Đối với những tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phải giữ lại bản chính của các loại giấy đó trong thời gian cầm cố tài sản.

– Đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu.

– Không được nhận cầm cố đối với tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có.

– Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự.

– Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.

Nguồn: Chovayhanoi.com copy và biên soạn lại

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cầm xe không giấy tờ – thủ tục nhanh gọn
Nội dung chínhCẦM XE KHÔNG GIẤY TỜ1. Xe không giấy tờ là ghì?2. Các giấy tờ cần có khi đi cầm ...
Pawn service in Ha Noi & TPHCM
Nội dung chínhPAWN SERVICE IN HA NOI & TPHCM1. Car pawn2. Pawn home3. Pawn of paid car4. How much interest pawn Chovayhanoi ...
Vay thế chấp ô tô cũ tại ngân hàng có phức tạp
Vay tiền nóng xã hội đen – Những tư vấn để đời
Nội dung chínhVay tiền nóng xã hội đen1. Những ưu điểm và nhược điểm của hình thức vay này1.1 Nhiều ưu ...
Cầm sổ hộ khẩu tại Hà Nội – 5 điều cần lưu ý
Nội dung chính1. Cầm sổ hộ khẩu tại Hà Nội và ý nghĩa?2. Có 5 Lưu ý khi cầm CMND và ...
Lãi suát ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, chỉ có tại chovayhanoi.com
Cầm đồ là gì? 5 lợi ích của việc cầm đồ bạn cần biết
Nội dung chínhCầm đồ là gì?5 Lợi ích từ việc cầm đồ mà bạn không ngờ đến!Lợi ích trong ngắn hạn1. Tối ...
TOP 7 tiệm cầm đồ tại TP HCM uy tín
Nội dung chínhTIỆM CẦM ĐỒ TẠI TPHCM1. Tiệm cầm đồ uy tín tại Chovayhanoi.comĐánh giá chung:2. Tiệm cầm đồ online Nhật ...
Ký gửi tiền mặt – Cách gửi tiền an toàn lãi suất cao
Nội dung chínhKÝ GỬI TIỀN MẶT1. Ký gửi tiền mặt online là gì? Và lợi ích của người ký gửi.1.1. Lợi ...
Cầm xe máy không chính chủ hà nội
Cầm xe máy không chính chủ hà nội
Nội dung chínhCẦM XE MÁY KHÔNG CHÍNH CHỦ TẠI HÀ NỘI1. Cầm xe máy không chính chủ hà nội là gì?2. ...
Cầm xe máy trả góp uy tín chất lượng
Cầm ô tô lãi suất thấp – Tìm cơ sở ở đâu
Nội dung chính1. Chovayhanoi.com chính là sự lựa chọn cầm ô tô lãi suất thấp của bạn.2. Cụ thể chovayhanoi.com với ...
Cầm chung cư chưa có sổ đỏ ở đâu
Cầm nhà chung cư chưa có sổ đỏ – vài bước đơn giản
Nội dung chính1. Cầm nhà chung cư chưa có sổ đỏ gồm những điều kiện gì?2. Hồ sơ cầm chung cư ...
Cầm xe máy uy tín chất lượng
Cầm xe máy đơn giản tại chovayhanoi lên tới 90% giá trị
Nội dung chính1. Thủ tục cầm xe máy.1.1. Cầm xe máy chính chủ.1.2. Cầm xe máy không chính chủ.1.3. Cầm xe ...
Cầm sổ đỏ tại Hà Nội uy tín
Cầm sổ đỏ giải ngân trong vòng một nốt nhạc
Nội dung chính1. Cầm sổ đỏ ở đâu? điều kiện cầm thế nào?2. Hồ sơ cầm sổ đỏ.3. Tiến hành làm ...
Cầm sổ đỏ nhanh,gọn
Cầm sổ đỏ không chính chủ – Dễ hay khó
Nội dung chính 1. Cầm sổ đỏ không chính chủ.1.1. Điều kiện để cẩm sổ đỏ không chính chủ.1.2. Hồ sơ cầm ...
Dịch vụ cầm sổ đỏ tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM SỔ ĐỎ1. Cầm sổ đỏ cần những thủ tục gì.1.1 Một số giấy tờ cần thiết khi các ...
Cầm giấy tờ nhà đất không chính chủ – tránh bị lừa
Nội dung chínhCẦM GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT KHÔNG CHÍNH CHỦ1. Cầm giấy tờ nhà đất không chính chủ phải có giấy ...
Cầm nhà không sổ đỏ
Nội dung chính1. Cầm nhà không có sổ đỏ có được không?2. Các giấy tờ cần có khi đi cầm nhà ...
Cầm chung cư Mini – cầm chung cư không sổ đỏ
Nội dung chínhCẦM CHUNG CƯ MINI1. Câu hỏi về cầm chung cư mini như sau:2. Trả lời câu hỏi về cầm chung ...
Cầm bằng lái xe B2 có hồ sơ gốc tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM BẰNG LÁI XE B2 HÀ NỘI1. Cầm bằng lái xe B2 Hà Nội được hiểu như thế nào?2. Ưu ...
Cầm ô tô xe máy biển tỉnh ở đâu tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM Ô TÔ XE MÁY BIỂN TỈNH1. Dịch vụ cầm ô tô xe máy biển tỉnh lãi suất thấp2. ...
Cầm nhà trên đất nông nghiệp
Nội dung chínhCẦM NHÀ TRÊN ĐẤT NÔNG NGHIỆPCầm nhà trên đất nông nghiệp được không?Cầm nhà không sổ đỏ được không?Cầm nhà ...
Dịch vụ cầm đồ tại Hà Nội – nhận tiền sau 1 phút
Nội dung chínhDỊCH VỤ CẦM ĐỒ TẠI HÀ NỘI1. Cầm đồ tại Hà Nội nhận cầm nhiều đồ vật sau1.1 Cầm ...
Dịch vụ cầm bằng lái xe giải ngân sau 5 phút
Nội dung chínhCẦM BẰNG LÁI XE Ô TÔ TẠI HÀ NỘI1. Bí quyết có thể sử dụng dịch vụ cầm bằng ...
Khám phá địa chỉ cầm đồ lãi suất thấp tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM ĐỒ LÃI SUẤT THẤP NHẤT HÀ NỘI1. CHOVAYHANOI.COMĐánh giá độ uy tín tiệm cầm đồ:2. Dịch vụ cầm ...
Dịch vụ cầm xe ô tô tphcm lãi suất thấp, thủ tục đơn giản
Nội dung chính1. Cầm xe ô tô tphcm là gì?2. Tại sao bạn nên chọn cầm xe ô tô tphcm của ...
Cầm xe ô tô tại Hải Phòng
Nội dung chínhCẦM ĐỒ Ô TÔ TẠI HẢI PHÒNG UY TÍN1. Thủ tục cần có để sử dụng dịch vụ cầm ...
Dịch vụ cầm đồ, cầm xe ô tô, cầm nhà đất tại Quảng Ninh
Nội dung chínhDỊCH VỤ CẦM ĐỒ TẠI QUẢNG NINH1. Các tài sản cầm tại dịch vụ cầm đồ, cầm xe ô ...
Cầm đồ xe ô tô tải đang trả góp
Nội dung chínhCẦM XE TẢI ĐANG TRẢ GÓP1. Thủ tục cầm xe tải đang trả góp ngân hàng như sau:2. Lý ...
thu-tuc-cam-o-to--xe-may
Thủ tục cầm ô tô xe máy – NHANH GỌN THUẬN TIỆN
Nội dung chínhTHỦ TỤC CẦM Ô TÔ XE MÁY1. Thủ tục cầm ô tô xe máy chính chủ tại Dịch vụ ...
Dịch vụ cầm đồ uy tín tại Hà Nội
Cầm giấy tờ ô tô xe máy không chính chủ giá cao Hà Nội
Nội dung chínhCẦM GIẤY TỜ XE Ô TÔ KHÔNG CHÍNH CHỦ1. Dịch vụ cầm giấy tờ xe ô tô không chính ...
Cầm đồ ô tô không chính chủ lãi thấp
Nội dung chínhCẦM XE Ô TÔ KHÔNG CHÍNH CHỦ1. Thủ tụ cầm đồ xe ô tô không chính chủ cần gì?Cầm xe ...
Thủ tục cầm xe ô tô đang trả góp
Nội dung chínhTHỦ TỤC CẦM XE Ô TÔ TRẢ GÓP1. Quy trình thủ tục cầm xe ô tô trả góp:1.1 Giấy ...
Cầm cố xe ô tô bán tải uy tín - Lãi suất thấp tại Hà Nội
Cầm xe ô tô đang trả góp tại ngân hàng
Nội dung chínhCẦM XE Ô TÔ ĐANG TRẢ GÓP1. Các bước của dịch vụ cầm xe ô tô đang thế chấp ...
Cầm Xe Máy Lãi Suất Thấp tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM XE MÁY TẠI HÀ NỘI1. Cầm xe máy cần những gì?1.1 Cầm xe máy không giấy tờ1.2 Cầm ...
Chúng Tôi Cho Vay Họ Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội
Nội dung chínhBỐC BÁT HỌ TẠI HÀ NỘI1. Điều kiện để được bốc bát họ tại hà nội:1.1 Lãi suất khi ...
Địa chỉ cầm cố đăng ký xe ô tô uy tín tại Hà Nội
Nội dung chínhĐỊA CHỈ CẦM ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ1. Nhưng đến với Chovayhanoi.com quý khách sẽ nhận được dịch vụ ...
Vay thế chấp ô tô cũ tại ngân hàng có phức tạp
Dịch vụ cầm cố thế chấp ô tô xe máy tại Hà Nội
Nội dung chínhCẦM XE Ô TÔ1. Cầm xe ô tô có những thủ tục giấy tờ cần thiết sau:1.1 Đối với ...
Chúng tôi Cho vay tiền nhanh Hà Nội giá rẻ bất ngờ
Nội dung chínhVAY TIỀN NHANH HÀ NỘI1. Ưu – Nhược điểm của vay tiền nhanh Hà Nội1.2 Ưu điểm với cá ...
Vay tín chấp lấy tiền trong ngày
Nội dung chínhVAY TIỀN ONLINE NHANH TRONG NGÀY1. Dịch vụ vay tiền online nhanh trong ngày có gì vượt trội2. Cách vay ...
dịch vụ cầm đồ tại khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ
Dịch vụ cầm đồ tại khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ
Bạn ở khu đô thị FLC Premier Park Đại Mỗ và đang cần một giải pháp tài chính nhanh gọn và ...
Cầm xe hơi trả góp
Nội dung chínhDỊCH VỤ CẦM XE HƠI TRẢ GÓP1. Chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất2. Lãi suất cầm xe ...
Địa chỉ cầm giấy tờ nhà uy tín tại Hà Nội
Nội dung chính1. Vì sao cần đến dịch vụ cầm giấy tờ nhà?1.1. Dịch vụ vay tiền từ các ngân hàng1.2. ...
Điện Thoại
Địa Chỉ