Có nên Start up dự án mở tiệm dịch vụ cầm đồ hay không?

Có nên Start up dự án mở dịch vụ cầm đồ hay không? một câu hỏi mà tôi đau đáu bây lâu nay, vì trước đây mình chỉ làm cầm đồ xe ô tô tại Hà Nội online chứ mở hẳn một tiệm dịch vụ cầm đồ lớn thì chưa chuẩn bị tư tưởng. Mô hình …

Hãy cẩn thận khi cầm xe không giấy tờ – dễ thành tội phạm

Cầm xe không giấy tờ là một bài toán đau đầu của các chủ tiệm cầm đồ, đòi hỏi họ phải tinh tường về luật pháp cũng như việc phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao xe lại không có giấy tờ. Có rất nhiều nguyên nhân như: mất trộm giấy tờ, giấy tờ cầm …

Cách chọn ngân hàng

Để biết cách chọn ngân hàng phù hợp với bạn, hãy xem xét tình hình tài chính hiện tại của bạn, thói quen ngân hàng hiện tại và nhu cầu trong tương lai của bạn. Sau đó, tìm kiếm một tổ chức tài chính có thể cung cấp các loại tài khoản, sản phẩm, dịch vụ …